Get Adobe Flash player
K2_DATE_FORMAT_LC2

Pályázat kiírása Daruszentmiklós vegyes háziorvosi körzet működtetési jogára

K2_WRITTEN_BY_MALE 
K2_RATE_THIS_ITEM
(0 K2_VOTES)

Daruszentmiklós Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki Daruszentmiklós vegyes háziorvosi körzet feladatainak vállalkozási formában való ellátására területi ellátási kötelezettséggel.

Hirdető felhasználó:Daruszentmiklós Község Önkormányzata

Ellátandó lakosságszám: 1274 fő
Ellátandó települések száma: Egy teljes település, Daruszentmiklós
Pályázati feltételek:

-       büntetlen előélet,

-       cselekvőképesség,

-       az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, és a 4/2000 (V.25) EÜM . rendeletben előírt feltételek megléte,

-       MOK tagság,

-       B kategóriás jogosítvány,

-       vállalkozási formában történő működtetés


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-       Részletes szakmai önéletrajz,

-       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

-       a háziorvosi tevékenység végzésére jogosító diploma másolatok,

-       háziorvosi feladat ellátásra vonatkozó alkalmasságot igazoló okirat másolatok,

-       nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a tevékenységet vállalkozóként kívánja ellátni,

-       nyilatkozat a hétközi és hétvégi központi háziorvosi ügyeleti szolgálatban való részvétel elvállalásáról,

-       hozzájárulás a pályázat elbírálását végzők betekintési jogához,

-       pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához

A pályázat közzétételének időpontja: 2017. 02.17.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. 03.20.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017.03.31.
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton a pályázat Daruszentmiklós Község Önkormányzata címére (2423. Daruszentmiklós, Fő utca 53/D. ) történő megküldésével, vagy személyesen a Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal Daruszentmiklósi Kirendeltségén 1 példányban zárt borítékban.

Kérjük a borítékon feltüntetni: „háziorvosi pályázat "
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017.04.01
Jogviszony jellege: vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések:

Munkakörbe tartozó feladatok: Daruszentmiklós településen területi ellátási kötelezettséggel a háziorvosi és iskola és ifjúság egészségügyi feladatok ellátása.

Az orvosi rendelő címe: 2423. Daruszentmiklós, Berzsenyi Dániel utca 25.

A feladat helyben lakással is betölthető, szolgálati lakás biztosított.

A rendelőhelyiség rezsidíja és a szakszemélyzet foglalkoztatási jogviszonya megállapodás tárgyát képezi.

A praxis működtetési jogát az Önkormányzat térítésmentesen adja át a szükséges szerződések megkötése alapján.

A nyertes pályázóval Daruszentmiklós Község Önkormányzata határozatlan idejű, de legalább 4 évre szóló feladat ellátási szerződést köt.
További részletes információ kérhető Rauf Norbert polgármestertől a 25/505-403. vagy a 06/20-930-9635. telefonszámon.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

-       Országos Alapellátási Intézet; www.oali.hu

-       Egészségügyi közlöny

-       www.daruszentmiklos.hu

-       Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal  Daruszentmiklósi Kirendeltségének hirdetőtáblája

K2_READ 1533 K2_TIMES K2_LAST_MODIFIED_ON K2_DATE_FORMAT_LC2
K2_LOGIN_TO_POST_COMMENTS
Infóblokk

Fontos információk

2423 Daruszentmiklós

Polgármester: Rauf Norbert

Önkormányzatról

Hivatal: Fő út 53/D.

25/505-403

Hivatali elérhetőségek

Körzeti megbízott: Démuth Roland 20/277-0045

Polgárőrség: 30/621-0235

Orvosi rendelő: 25/486-821

Orvosi ügyelet: Nagyvenyim, Fő u. 45. 25/506-201

Fogorvos: Előszállás, Balatoni út 58. 25/484-823

Szennyvízszállítás: Liquid-Porter Kft. 06-20/805-9009

Falugazdász: Sajti Csaba, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, 30/375-0627, sajti.csaba@nak.hu 

Templomot építünk

templom2

Az adományok számára biztosított, elkülönítetten kezelt alszámla száma:
11736037-15365886-10310001

Még több kép a Képtárban!