Get Adobe Flash player
K2_DATE_FORMAT_LC2

Önkormányzat szervezete

K2_WRITTEN_BY_MALE 

Daruszentmiklós Község Önkormányzata a 2014. október 12-ii választásokkal született meg. Jelen Képviselő-testület a 2014. októberi helyhatósági választáson elért eredmények alapján alakult meg.

Polgármester: Rauf Norbert

Alpolgármester: Fogarasi Béla

Képviselők:

Csordásné Makra Katalin

Kaszás Imre

Markovics Ferencné

Molnár László

Szalai József

 

Polgármesteri Hivatal

Daruszentmiklós Község Polgármesteri Hivatala két jelentős feladatkört lát el. Egyrészt a képviselőtestület működésével kapcsolatos szervezeti és ügyviteli feladatokat, döntés előkészítés-, végrehajtás teendőit, másrészt eljár a jegyzői hatáskörbe tartozó ügyek vonatkozásában.

Szervezeti felépítés:

Aljegyző, anyakönyvvezető: Pulainé Varga Gabriella

Adóügyek, népesség-nyilvántartási ügyek, iratkezelési és földügyek: Somogyi Viktória

Szociális és gyámügyek, közfoglalkoztatási ügyek, hagyatéki ügyek, köztemetés: Szalai-Kis Erika

Pénzügy, gazdálkodás: Puskás Lászlóné, Somogyi Viktória

Hivatalsegéd: Szabó József

 

Az Önkormányzat által működtetett ellátások:

Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat:

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés, életvezetési problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára nyújtott szolgáltatás. A gyermekjóléti alapellátás célja, hogy a Daruszentmiklós Község közigazgatási területén élő gyermekek és családjaik számra olyan ellátásokat biztosítson, amelyek megakadályozzák a veszélyeztetettség kialakulását, segítik annak megszüntetését, támogatják a családban nevelkedő gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, jólétét.

Családgondozó: Stadler Melinda

Szociális étkeztetés:

Ezen szociális alapszolgáltatás bevezetésének célja, hogy a jogosultak által megfizethető áron segítse napi egyszeri meleg ételhez az önkormányzat azokat, akik életkoruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai vagy szenvedélybetegségük, ill. hajléktalanságuk miatt ezt nem tudják önmaguk számára biztosítani. Az Önkormányzat főzőkonyha működtetésével biztosítja a szociálisan rászorulók részére az étkeztetést, igény szerint önkormányzati tulajdonú gépjárművel történő házhozszállítással.

 

Házi segítségnyújtás:

Daruszentmiklós Község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező, önmaguk ellátására nem képes személyek számára alapvető ápolás, gondozás biztosítása, segítségnyújtás az önálló életvitel fenntartásában, veszélyhelyzetek megelőzésében.

Szociális gondozók: Molnár Szilvia, Szabó József, Virág Csilla, Zsebők Zoltánné

 

Védőnői szolgálat:

Ellátja a várandós nők gondozását, a csecsemő- és kisgyermekgondozás, az iskolai szűrővizsgálatok teendőit, közösségi egészségnevelést folytat. A védőnői szolgálat társulás formájában Nagykarácsony Község Önkormányzatával közösen működik, Daruszentmiklós önkormányzatának gesztori szerepvállalásával.

Védőnő: Nagy Veronika

 

Elérhetőségek:

Polgármester: (25) 505-403.

email: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Jegyző: (25) 505-403.

email: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Polgármesteri Hivatal: tel: (25) 505-403.

fax: (25) 505-402.

email: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

 

Védőnő: tel: tanácsadó: (25) 486-821

tel: mobil: 06-20/314-0415.

email: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

 

 

 

 

K2_READ 8415 K2_TIMES K2_LAST_MODIFIED_ON K2_DATE_FORMAT_LC2
K2_LOGIN_TO_POST_COMMENTS
Infóblokk

Fontos információk

2423 Daruszentmiklós

Polgármester: Rauf Norbert

Önkormányzatról

Hivatal: Fő út 53/D.

25/505-403

Hivatali elérhetőségek

Körzeti megbízott: Démuth Roland 20/277-0045

Polgárőrség: 30/621-0235

Orvosi rendelő: 25/486-821

Orvosi ügyelet: Nagyvenyim, Fő u. 45. 25/506-201

Fogorvos: Előszállás, Balatoni út 58. 25/484-823

Szennyvízszállítás: Liquid-Porter Kft. 06-20/805-9009

Falugazdász: Sajti Csaba, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, 30/375-0627, sajti.csaba@nak.hu 

Templomot építünk

templom2

Az adományok számára biztosított, elkülönítetten kezelt alszámla száma:
11736037-15365886-10310001

Még több kép a Képtárban!